مرکز پرشکی شهید شوریده به عنوان اولین و تنها مرکز درمانی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، همزمان با شیوع ویروس کرونا مدیرت کنترل بیماری در وزارت جهاد کشاورزی به عهده گرفت و جناب آقای دکتر سید حسن موسوی مدیر عامل محترم مرکز، به عنوان رئیس ستاد مدیریت بیماری کرونا به محض تشکیل ستاد دستورات لازم جهت کنترل،  بازرسی و غربالگری، تهیه دستورالعمل و  آموزش و سایر اقدامات را صادر کردند.
از ابتدای شیوع بیماری تا کنون این اقدامات به صورت مداوم اجرا و  در طول این دوران دستورالعمل مدام بروز رسانی و اجرایی شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید