دکتر محسن آیتی

  • 16 دی 1402
  • مرکز پزشکی شهید شوریده

دکتر محسن آیتی فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اوروانکولوژی) دانشیار جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی گروه ارولوژی دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات سرطان‌های دستگاه ادراری و تناسلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران